Điểm là nguồn gốc ban đầu, dùng để chỉ ra 1 vị trí trong không gian. Điềm chuyển động sinh ra đường, đường chuyển động sinh ra mặt, mặt chuyển động sinh ra khối. Như vậy điểm, đường, mặt là yếu tố cơ bản của hình dạng đây là nội dung bài PHƯƠNG PHÁP DỰNG HÌNH POLY TRONG 3DSMAX các ban theo dõi nhé.

3.1 –  Phép hiệu chỉnh Edit Poly:

A – Selection:

chọn cấp độ làm việc

-Vertex: Cấp độ điểm,

-Edge: Cấp độ cạnh

-Border: Cấp độ đường biên

-Polygon: Cấp độ mặt phẳng

-Element: Cấp độ khối

– Ignore Backfacing: – Grow:- Shrink: – Ring: – Loop:

B – Soft Selection:

vùng chuyển ảnh hưởng.

Để sử dụng hiệu ứng chọn “Use Soft Selection”.

– Fallof – Pinch – Bubble

C- Edit polygons (Các lệnh hiệu chỉnh ở cấp độ mặt phẳng Polygon):

– Insert Vertex: lệnh tạo điểm trên mặt phẳng.

– Extrude: bắn mặt phẳng theo phương vuông góc mặt phẳng

– Outline: lệnh thay đổi kích thước bề rộng mặt phẳng chọn.

– Inset: tạo mặt phẳng đồng dạng trong miền mặt phẳng chọn.

– Bevel: là lệnh Extrude nhưng có kết hợp thay đổi kích thước bề rộng.

– Flip: đảo ngược mặt.

– Bridge: tạo các mặt phẳng bắc cầu nối giữa các mặt phẳng chọn

– Hinge from Edge: Lệnh bắn mặt phẳng trượt trên 1 cung tròn có tâm là cạnh chọn.

– Extrude Along Spline: Lệnh bắn mặt phẳng chọn theo 1 Spline có sẵn.

D – Edit Edge:

– Insert Vertex: – Remove- Extrude: – Split- Weld- Target Weld – Chamfer- Connect- Create Shape From Selection

E – Edit Vertex:

Remove Extrude Weld- Target Weld Chamfer- Connect

F – Cấp độ Border trong Poly:

Bảng cuộn “Edit Borders”:

Cap: lệnh vá mặt phẳng đường Border.

Bridge: lệnh bắc cầu nối 2 đường Border bằng 1 mặt phẳng

G – Bảng cuộn “Edit Geometry”:

None- Edge- Face– Repeat Last- Create – Collape- Slice Plane-Slice- Reset Plane- Split- Quick Slice- Cut- Tessellate – Attach- Detach- Make Planer- Hide Selected- Ullhide All- Hide Unselection

H – Bảng cuộn Paint Derformation (không thuộc cấp độ nào của Poly):

– Push/Pull- Push/Pull Value- Brush Size- Brush Strength- Brush Options

3.2 – TÍNH NĂNG MỞ RỘNG TRONG BẢNG LỆNH RIBBON:

A. Sử dụng tính năng Generate Topology để tạo ra 1 số cấu trúc lưới Segment có sẵn:

Thao tác: Chọn đối tượng muốn thay đổi cấu trúc lưới -> Ribbon -> Modeling -> Polygon Modeling -> Generate Topology -> Hiện ra bảng Topology để lựa chọn.

Các cấu trúc lưới của Topology:

Cấu trúc “Wall”,  Cấu trúc “Tiles”,Cấu trúc “Brick”,Cấu trúc “Hive”,Cấu trúc “Tiles 2”, Cấu trúc “Mosaic”,Cấu trúc “Floor”, Cấu trúc “Floor 2”,Cấu trúc “Skin”,Cấu trúc “ Edgedirection”, Cấu trúc “Holer”, Cấu trúc “Simplify”,Cấu trúc “Chaos”,Cấu trúc “Fours”,Cấu trúc “Smoothstar”, Cấu trúc “Cross”, Cấu trúc “Planker”, Cấu trúc “Planker 2”, ấu trúc “Planker 3”,Cấu trúc “Planker 4”,Cấu trúc Tatter,ScrapVerts,Plane,

B. Sử dụng Modify Selection để hỗ trợ thêm các công cụ trọn đối tượng ở cấp độ Edge:

– Chế độ Loop Mode bật: cho phép tự động chọn tất cả các đường nối tiếp nhau

– Chế độ Ring Mode bật:

C. Công cụ Edit trong tab Modeling:

1. Swift Loop 

2. P Connect  (Paint Connect):

D. Sử dụng công cụ Freeform:

1. PolyDraw:

-Drag – Conform Brush- Move Conform Brush- Rotate Conform Brush – Scale Conform Brush- Relax Conform Brush- Step Build – Extend :

2. Paint Deform:

-Shift Move – Shift Rotate – Shift Scale – Push/Pull  – Relax/Soften – Flatten  – Smudge – Noise – Exaggerate – Constrain to Spline 

E. Sử dụng công cụ Selection để bổ trợ quá trình chọn đối tượng

vẽ cuốn sách trong polygon 3dsmax

vẽ cuốn sách trong polygon 3dsmax,polygon 3dsmax,dựng cuốn sách trong polygon 3dsmax,cuốn sách trong polygon 3dsmax,sách trong polygon 3dsmax

Dựng ghế thư giãn 3ds max 

vẽ ghế thư giãn mây 3ds max,dựng ghế thư giãn  3ds max,dựng ghế thư giãn mây 3ds max,vẽ ghế thư giãn mây 3dsmax,dựng ghế thư giãn mây 3dmax,vẽ ghế thư giãn  3ds max,dựng ghế thư giãn mây 3d max,dựng ghế thư giãn  3ds max,dựng ghế thư giãn mây 3ds max,vẽ ghế thư giãn  3d max,dựng ghế thư giãn mây 3dsmax,vẽ ghế thư giãn mây,dựng ghế thư giãn  3d max

Bài thực hành

XEM CÁC VIDEO BÀI GIẢNG LIÊN QUAN ĐẾN THIẾT KẾ Ở LINK BÊN DƯỚI

https://www.youtube.com/c/bunnyht/videos
https://bunnyht.com/hoc-3dsmax-online/
https://bunnyht.com/cac-loi-thuong-gap-trong-3ds-max/
https://bunnyht.com/huong-dan-vray-5-3ds-max/
https://bunnyht.com/huong-dan-su-dung-plugin-sketchup/
https://bunnyht.com/huong-dan-tu-hoc-sketchup-tu-co-ban-den-nang-cao
https://bunnyht.com/huong-dan-tu-hoc-autocad-tu-co-ban-den-nang-cao-chi-tiet/
https://bunnyht.com/tong-hop-cac-lisp-dung-trong-thiet-ke-noi-that/
https://bunnyht.com/huong-dan-photoshop-tu-co-ban-den-nang-cao/
https://bunnyht.com/photoshop-hau-ky-sau-render/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay