Trong bài 1 – giới thiệu về 3dsmax và các lệnh cơ bản | bunnyht khái quát cho mọi người biết về 3DSMax là một trong những chương trình giúp  mô phỏng tạo ra và diễn hoạt các  vật  thể  ba  chiều, Trong xây dựng và thiết kế kiến trúc, nội thất. và nhiều lĩnh vực khác.

1.1 – GIAO DIỆN VÀ MÀN HÌNH LÀM VIỆC

Gồm 3 phần chính:

  • Thanh Menu Bar:

Các chức năng đặc biệt của Menu File:

+ File \ Reset Khởi tạo lại màn hình chuẩn của MAX.

+ File \ Merge Nhập đối tượng từ một file *. Max khác (cùng Version)

+ File \ Import Nhập  đối  tượng  từ  các  phần  mềm  khác  như AutoCad (*.DWF,  *.DWG, *.DXF,*AI,*3DS…. )

+ File \ Export Xuất đối tượng ra các nguồn khác (*. 3DS; *.DWG; *.VRML…)

  • Các thanh chức năng:

+ Thanh trên: Main toolbar thanh công cụ chính của Max

+ Thanh dưới: Truckbar

Create : Tạo mới

Modify: Hiệu chỉnh

Hierachy: Phả hệ

Display: Hiển thị (ẩn, hiện, đóng băng,…)

Utility: Tiện ích

  • Khung vẽ (Vùng nhìn làm việc (Viewport)): mặc định chia làm 4 góc chiếu

1.2 – CÁC THAO TÁC LÀM VIỆC CƠ BẢN TRONG MÔI TRƯỜNG 3DSMAX.

1.3 – CÁC ĐỐI TƯỢNG CƠ BẢN TRONG 3DSMAX

– Khối hình học 3D (Geometry):

– Hình học phẳng 2D (Shapes):

– Lights (Các nhóm đèn):

– Camera:

– Helpers: Công cụ trợ giúp;

– Space Wrapes: Các hiệu ứng đặc biệt;

– Systems: Các lệnh hệ thống.

1.4 – CÁC CHẾ ĐỘ HIỂN THỊ VẬT THỂ TRONG 3DSMAX:

1.5 – NHÓM LỆNH TRANSFORM:

 – Dịch chuyển vật thể:

  Xoay vật thể:

 –  Scale vật thể.

1.6 – BẮT ĐIỂM TRONG 3DSMAX:

Lệnh Snaps: phím tắt S, lệnh bắt điểm, biểu tượng  .

1.7 –  CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN ĐỐI TƯỢNG TRONG 3DSMAX:

 Kích chuột chọn vật thể (chọn thêm: Ctrl, trừ chọn: Alt)

 – Chọn vùng quét:

– Window/Crossing

 Chọn bằng bảng tên: phím H bật bảng chọn.

– Chọn bằng công cụ Sence Explorer:

1.8 – BẢNG LỆNH CHUỘT PHẢI:

1.9 – THIẾT LẬP NHÓM TRONG 3DSMAX:

1.10 –  LỆNH ALIGN: Lệnh căn chỉnh giữa 2 đối tượng, phím tắt Alt + A

1.11 –  CÁC PHƯƠNG PHÁP SAO CHÉP TRONG 3DSMAX:

 – Sử dụng nhóm lệnh Transform:

– Sao chép trùng tọa độ với đối tượng gốc: Lệnh tắt Ctrl +V

– Sao chép đối xứng:Vào Menu -> Tool -> Mirror: sao chép đối xứng qua mặt phẳng gương.

– Phương pháp sao chép cao cấp bằng lệnh tạo mảng Array

 – Phương pháp sao chép chạy theo đường dẫn Spacing Tool:

1.12 – PHƯƠNG PHÁP HIỆU CHỈNH TRỌNG TÂM:

1.13 – MỘT SỐ CÀI ĐẶT THÔNG THƯỜNG CHO BẢN VẼ:

– Customize Interface: cài đặt lệnh tắt

– Show UI: bật tắt các thanh chức năng.

– Unit setup: cài đặt đơn vị bản vẽ.

– Preference -> General : Cài đặt tổng quan.

Video hướng 3dsmax

Bài thực hành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay