Sinh trắc học dấu vân tay đem lại lợi ích gì cho bạn

Xin chào tất cả các bạn trong video hôm nay Hồng sẽ trả lời Về câu hỏi mà trong quá trình làm việc Hồng đã nhận được rất nhiều lần đó là sinh trắc vân tay đem lại điều gì cho bạn. Các bạn hãy cùng lắng nghe video của Hồng nhé.

Điểm đầu tiên mà sinh trắc học dấu vân tay có thể giúp được cho bạn đó là.

1. Tính cách bẩm sinh, điểm mạnh, điểm yếu

2. Biết được các loại hình thông minh đang sở hữu

3. Xác định tố chất và tiềm năng của mỗi người

4. Phong cách học tập và khả năng tiếp nhận thông tin

5. Bốn chỉ số quan trọng trong cuộc đời EQ, IQ, CQ, AQ.

6. Định hướng nghề nghiệp của mỗi người.

Một lưu ý như sau đó là sinh trắc học dấu vân tay không tiên đoán Và cũng không khẳng định bạn sẽ thành công trong tương lai. Thành công của bạn sẽ phụ thuộc vào chính bản thân Của bạn.

Hotline: 0909265635 Website: http://www.tranthihong.net/​​ Email: hongtranthi.ht@gmail..com https://www.facebook.com/hongtranthi.ht Link thư viện tổng hợp miễn phí. http://bit.ly/2M08whO.

sinh trắc học dấu vân tay là gì,Sinh trắc học dấu vân tay đem lại lợi ích gì cho bạn,Sinh trắc học dấu vân tay,Sinh trắc học dấu vân tay đem lại lợi ích gì,trắc học dấu vân tay,dấu vân tay đem lại lợi ích gì,trắc học dấu vân tay đem lại lợi ích gì,Sinh trac hoc dau van tay dem lai loi ich gi cho ban,Sinh trac hoc dau van tay dem lai loi ich gi,dau van tay dem lai loi ich gi,trac hoc dau van tay dem lai loi ich gi,vân tay đem lại lợi ích gì,van tay dem lai loi ich gi

#Sinh_trắc_học_dấu_vân_tay_đem_lại_lợi_ích_gì_cho_bạn

Đồng hành cùng con

Bunnyht chia sẻ kiến thức về nuôi day con mà tôi đã áp dụng cho con mình và những đưa trẻ sống xung quanh mình. Hy vọng là sẽ giúp các bạn có thêm một chút kiến thức nhỏ để nuôi dạy con tốt hơn.

ký ức tuổi thơ

Cái máy gắn liền ký ức tuổi thơ. Thời đó có phổng ăn là nhà có điều kiện lắm rồi, tới cơm còn độn sắn, độn khoai lấy đâu ra phổng mà ăn. Mỗi lần nhìn cái máy này là ký ức tuổi thơ lùa về. Nhà em đang có vé tưởng hồi tuổi thơ. Ai muốn hồi tưởng thì đến nhà em nhé.

CÁCH GIÚP VƯỢT QUA ĐƯỢC MỌI THÁCH THỨC TRONG CÔNG VIỆC

Đây là cách giúp Hồng vượt qua được mọi thách thức trong công việc. Trong vai trò là một sứ giả yêu thương Hồng cũng gặp những thách thức ngay khi bắt đầu công việc này như:

* Vượt qua được định kiến của ngành bảo hiểm.

* Vượt ra khỏi vùng an toàn của bản thân.

* Thay đổi cách giáo dục cũ.

Ngày bước vào công việc mới rất sợ và cảm thấy khó để đối diện với nó và khi về quê chơi thấy Anh, Em, bạn bè mình được giới thiệu là ” CHƠI BẢO HIỂM” họ dốc hết tiền để chơi nó và vài năm sau không thể theo nổi, hay họ không tới thu nữa, hợp đồng vô hiệu. Nhìn những cảnh này ức chế lắm, mình phải nghĩ giải pháp để giải quyết nó và thế là đi đương đầu với thử thách, thay vì bỏ cuộc.

Để vượt qua những thử thách này Hồng chọn cách nâng cao giá trị bản thân bằng con đường học tập, phát triển bản thân, nâng cao kiến thức. Học kiến thức về tài chính từ thầy Chánh, kiến thức nuôi dạy con, cách thức vận hành não bộ, kiến thức về tâm lý, sinh trắc vân tay, thần số học

Kết hợp với việc hành động liên tục và đến giờ thành quả mình đạt được là sự công nhận của mọi người, sự thay đổi của những người thân yêu, bạn bè, đồng đội và thành quả nho nhỏ tại UPOWER.

Từ khi lúa trổ đòng đòng đến khi thu hoạch rất nhanh. Nhiệm vụ của bạn là hấp thụ thật nhiều kiến thức, phát triển, chia sẻ nó đến khi ra quả. Và giai đoạn từ khi trổ bông đến giai đoạn gặt lúa nhanh lắm.

HOW DID THE HISTORY OF FINGERPRINT BIOMETRICS DEVELOP

Hello readers, there are many people who have ever wondered what is fingerprint biometrics? HOW DID THE HISTORY OF FINGERPRINT BIOMETRICS DEVELOP? Is this a form of divination? How does biometrics help me and my family? I would like to share the knowledge that I know so that everyone can read and feel the meaning of fingerprint biometrics. It is a science that is studied by scientists, professors, doctors, experts, and researchers. Scientists believe that fingerprints are formed by the genetic system that each of us inherits from our parents and the influence of the environment. Interestingly, despite sharing the same genetic system, the fingerprints on each of the ten fingertips are different.


* 1684: Dr. Nehemiah Grew (1641-1712) introduced the first research on fingerprints to the Royal Society.

< br>

* 1685: Dr. Bidloo published an anatomical map, illustrating human fingerprint indicators related to life attitude.
* 1686: Dr. Marcello Malpighi gave a treatise on types of fingerprints: twist, hook, arch (Whorl, Loop, Arch) in fingerprints.
* 1788: J.C. Mayer was the first to postulate the basic theory of fingerprint analysis and hypothesize that fingerprints are unique.
* 1823: Dr. Jan Purkinje classified the strains on fingerprints into 9 types: arch, tented arch, ulnar loop, radial loop, peacock’s eye/compound, spiral whorl, elliptical whorl, circular whorl, and double loop/ composite.
* 1832: Dr. Charles Bell was one of the first doctors to combine the science of neuroanatomy with clinical practice. He published “The Hand: Its Mechanism and Vital Endowments as Evincing Design”.
* 1823: Johannes Evangelista Purkinje found that finger patterns and shapes begin to form around the 13th week of pregnancy in the womb.
* 1880: Henry Faulds he proposed the theory of the number of fingerprints RC (Ridge Count) to assess the degree of dependence of fingerprints on genetic inheritance.
* 1868: scientist Roberts pointed out that each microscopic finger develops differently. Two identical twins (sisters) have similar fingerprints but can still distinguish each other’s fingerprints. Although they share the same genetic system and the same development environment in the womb, because they have different positions in the womb, their microenvironments are different and therefore have different fingerprints.
* 1892: Francis Galton was the first to discover the role of fingerprints in the field of genetics and fingerprint differences in different races.
* 1893: Francis Galton he was the first to discover the role of fingerprints in the field of genetics and fingerprint differences in different races. He simplified the classification of fingerprints and divided fingerprints into 3 large categories: wave pattern (no point triangle), hook pattern (with 1 point triangle), eddy pattern (with 2 point triangles).
* 1897: Harris Hawthorne Wilder was the first American to learn about Dermatoglyphics. He invented the Main Line indicator, studied thenar hypothenar eminence, zones II, III, IV.
* 1926: Dr. Harold Cummins is considered as the father of scientific research in fingerprints. He proposed the theory of fingerprint intensity index (PI). fingerprints, the position and shape of fingerprints in different fingers are related to human potential and intelligence. He discovered that fingerprints are formed at the same time as the completion of the structures of the brain. Fingerprints are formed in the fetus between 13 and 19 weeks of age. At the previous stage, the fetus has no fingerprints and the brain is also in the formative stage. When the fetus is 19 weeks old, the main areas of the brain form, including the cerebral cortex.
* 1930: Society for the Study of Physiological Patterns (SSPP: Society for the Study of Physiological Patterns) began the study of 5 types of fingerprints and their unique features. it.
* 1944: Doctor of analytical psychology Julius Spier Chirologist publishes the book “Children’s Hands”. He made several significant discoveries, especially in the area of ​​psychophysiological development, diagnosing imbalances and problems in this area from models of the hand.
* 1957: Dr. Walker uses skin profiles in the diagnosis of Down syndrome.
* 1958: Noel Jaquin (1893-1974) researched and discovered that each fingerprint corresponds to a personality type.
* 1968: Beryl Hutchinson (1891-1981) physiological research discovered that Dermatologlyphics can reveal a person’s innate potential.
* 1968: scientist Holt proved that it is possible to give a relatively accurate total number of TRC (Total Ridge Count) fingerprints and their dependence on the genetic inheritance of each person. Therefore, it can be considered that TRC is an auxiliary expression of the genetic system that humans inherit. TRC roughly reflects the contribution of individual genes in the genome to the formation of a particular human.
* 1969: John J. Mulvihill, MD and David W. Smith, MD publish “Genius through Fingerprints”, providing the latest version of the formation of fingerprints. * 1970: The Soviet Union carried out research on human potential, the relationship between talent and intelligence with fingerprint biometrics and human genome. And using Fingerprint Biometrics in selecting candidates for the Olympic Games.
* 1970: Beverly C. Jaegers showed that fingerprints are related to individual psychological characteristics.
* 1976: Schaumann and Alter studied the fingerprint indexes of people with congenital heart disease, cancer, leukemia, schizophrenia, etc. The study was directed at genetic research and diagnosis of these patients. chromosomal defects
* 1980: China carried out research on human potential, intelligence and talent in human fingerprints and genes.
* 1981: Professor Roger W. Sperry and colleagues were honored with the Nobel Prize in Biomedicine for their research on left and right brain function as well as whole brain theory. Since then, brain research has continued to grow. These results have been thoroughly used by many scientists and applied to many different fields.
* 1985: Dr. Chen Yi Mou – Harvard University researched fingerprint biometrics based on the theory of Multiple Intelligences of Dr. Howard Gardner. This is the first application of Fingerprint Biometrics in the field of education and brain function related to fingerprints.
* 1986: The Nobel Prize in Physiology was awarded to Dr. Rita Levi-Montalcini and Dr. Stanley Cohen for the correlation between NGF (brain nerve cell growth factor) and EGF (brain nerve cell growth factor). epidermal cell growth forms fingerprints).
* 2004: IBMBS Center (International Center for Social and Behavioral Biometrics) published more than 7000 theses on Fingerprint Biometrics. Today, the US, Japan, China, Taiwan apply Fingerprint Biometrics to educational fields, hoping to improve teaching quality and improve learning efficiency by identifying learning styles. The researchers confirm the accuracy of Fingerprint Biometrics is very high, that is the ability to predict from the features of the hand…
* 2010: ADRC – Asian Dermatoglyphics Research Center – Asia Fingerprint Biometrics Center was established with the purpose of using a computer system to support statistical technology and in-depth research on fingerprints.
With the information that I have shared so that readers can know the value and research of scientists who have studied and left for future generations the seeds of family and society. Hope you find the mission we were born with.
HÃY LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN NHÉ.
Hotline: 0977311277

Email: thuannguyen26@gmail.com

https://www.facebook.com/nguyen.thuan.965/

MUỐN THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI PHẢI THAY ĐỔI MỐI QUAN HỆ

Để có một cuộc sống tốt hơn hiện tại theo bạn chúng ta phải làm như thế nào?
Hôm nay tôi xin chia sẻ với các bạn khi MUỐN THAY ĐỔI CUỘC ĐỜI PHẢI THAY ĐỔI MỐI QUAN HỆ, thay đổi thu nhập chỉ bằng cách đơn giản sau mà rất nhiều người chưa biết. Nếu bạn muốn biết hãy theo dõi mình nhé.

1. Những người bạn xung quanh mình.

Hãy ghi tên năm người bạn thân nhất xung quanh bạn và xem thu nhập của những người bạn đó là bao nhiêu.

Thu nhập của bạn sẽ là trung bình cộng của năm người bạn đó. 

2. Thay đổi tư duy thay đổi cuộc đời.

Muốn thu nhập của mình tăng lên thì phải nắm được công thức cơ bản này:

Hành động Mới được kết quả mới

Hành động cũ được kết quả cũ

Hành động đột phá kết quả đột biến. 

Trước tiên hãy chấm dứt những cuộc gặp gỡ, vui chơi, giải trí với những người bạn thân mà trước đây những lúc rảnh lại gặp gỡ để trò chuyện.

Từ chối một cách khéo léo khi bạn rủ đi uống nước, uống cà phê để không ảnh hưởng đến tình bạn.

3. Hành động tiến đến thành công.

Muốn cuộc đời mình thay đổi thì mình phải thay đổi mối quan hệ. Tìm kiếm năm người bạn mới lớn hơn năm người bạn cũ về mọi mặt như: có ước mơ lớn hơn, có trí tuệ lớn hơn, có thành tựu nhiều hơn. 

Để mình học hỏi kinh nghiệm, để được định hướng, hướng dẫn, chỉ cách cho mình tiến nhanh đến thành công (tìm người dẫn đường, những leader chuyên nghiệp, …).

4. Trao đi để nhận lại điều tốt đẹp. 

Khi mình đã đến được đỉnh của thành công lúc này mình quay lại và kéo những người bạn của mình cùng tiến

Giúp họ tìm điểm mạnh để phát huy

Chỉ cho họ những rào cản đang hiện hữu

Hướng dẫn họ cách thay đổi bản thân để tăng thu nhập

Giúp những người có đam mê và truyền cảm hứng để họ thành công.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi chúc các bạn thành công.

CÁCH ĐỂ CÁC CON NGHE LỜI

Hiện nay có rất nhiều phụ huynh than phiền rằng con tôi bướng bỉnh bố mẹ nói chúng không nghe lời đôi khi còn cãi lại lời bố mẹ. Nên hôm nay tôi xin chia sẻ tới các bậc phụ huynh CÁCH ĐỂ CÁC CON NGHE LỜI.

Thưa các bậc phụ huynh thân mến!

 Hiện nay có rất nhiều phụ huynh than phiền rằng con tôi bướng bỉnh bố mẹ nói chúng không nghe lời đôi khi còn cãi lại lời bố mẹ. Nên hôm nay tôi xin chia sẻ tới các bậc phụ huynh cách để các con nghe lời.

Có 3 bước cụ thể như sau:

Bước 1: Lắng nghe

“Muốn nói con nghe thì mình phải nghe con nói”. 

Trên thực tế có rất nhiều cha mẹ luôn muốn con phải nghe lời mình nên khi các con nói một việc gì đấy bà mẹ thường hay ngắt lời và ngăn cản việc con muốn nói ra nên các con thường mất cơ hội được giãi bày tâm sự, giãi bày khó khăn của mình. 

VD: con nói “bố mẹ ơi con không thích đi học đâu, đi học chán lắm”. 

Ngay lập tức bố mẹ mắng con tại sao mày không muốn đi học, mày không đi học thì mày làm được cái gì, Con nhà người ta muốn đi học còn không được đi kìa, vậy còn mày thì sao, bố mẹ đi làm vất vả nuôi mày ăn học vậy mà mày không muốn đi học là sao,…

Lúc này con bạn rất bối rối, lo lắng và buồn bã.

Trong tình huống này ba mẹ phải bình tĩnh lắng nghe hết những điều con nói, tìm hiểu nguyên nhân tại sao con lại không muốn đi học.

Thay bằng việc quát mắng bố mẹ hãy gần gũi và hỏi con tại sao con không muốn đi học, có điều gì làm con không thích học, đặt thêm câu hỏi để hiểu hơn về vấn đề con đang gặp.

Khi bố mẹ thân thiện, gần gũi, lắng nghe các con như vậy con mới yên tâm tin tưởng và nói ra những rắc rối, khó khăn để giúp đỡ con giải quyết mọi rắc rối xảy ra với con. 

Bước 2: Đồng thuận

Làm thế nào để đồng thuận với con?

Khi con nói không thích đi học hay nói không thích một việc gì đó đồng nghĩa là con đang gặp rắc rối, bị tổn thương và gặp khó khăn cần sự giúp đỡ, che chở từ bố mẹ nên việc cần làm là hãy đồng thuận để con có thể giãi bày hết những gì đã xảy ra với con. 

Một số lý do con không muốn đi học có thể là do bạn bè trêu chọc hay cô gọi con lên bảng làm bài nhưng con không làm được bài, hay con nói chuyện trong lớp bị cô giáo phê bình, hay gặp bài toán khó quá con không hiểu bài, cô giáo nói quá nhanh, …

Khi con nói không muốn đi học mà bố mẹ không tìm hiểu nguyên nhân, không lắng nghe, không đồng thuận mà lại quay ra mắng mỏ, chê bai, so sánh sẽ làm con bị tổn thương rất nhiều nên bố mẹ cần lưu ý.

Bước 3: Điều chỉnh

Trong cuộc sống mưu sinh không tránh khỏi những khó khăn, vất vả, áp lực khiến cho tâm trạng không vui, mất bình tĩnh nên khi nghe con nói bố mẹ dễ cáu gắt với con nhưng bố mẹ không biết được rằng con đang bị tổn thương mà ba mẹ lại không lắng nghe chia sẻ, không đồng thuận thì lâu dần con sẽ bị mất niềm tin, sống khép mình, tự chịu đựng một mình.

Nên mỗi chúng ta hãy biết tự điều chỉnh bằng cách biết lắng nghe những tâm sự và đồng thuận với những gì họ đang trải qua thì cuộc sống sẽ trở lên tốt đẹp và hạnh phúc hơn.

LỢI ÍCH CỦA SINH TRẮC VÂN TAY VỚI TRẺ EM

LỢI ÍCH CỦA SINH TRẮC V N TAY VỚI TRẺ EM

Để hiểu con và giáo dục định hướng cho các con đi đúng với năng lực là điều mà chúng ta mong muốn tìm tòi. Xã hội và công nghệ ngày càng phát triển các bộ môn nghiên cứu về con người đã được các nhà khoa học nghiên cứu từ rất lâu. Bộ môn nghiên cứu về các đường vân tay liên quan như thế nào đến cấu tạo của não bộ đang dần sáng tỏ hơn. trong bài viết LỢI ÍCH CỦA SINH TRẮC VÂN TAY VỚI TRẺ EM sẽ giúp chúng ta hiểu hơn về con mình.

 • Sinh trắc vân tay là tấm bản đồ cấu tạo của bộ não giúp nhận biết và đánh giá tổng quan về năng khiếu bẩm sinh, những ưu – khuyết điểm của trẻ. Từ đó biết cách động viên, khích lệ và có phương pháp phù hợp giúp trẻ phát huy tối đa tiềm năng của mình, phân tích giúp trẻ nhận biết các hạn chế các điểm yếu của mình để trẻ phát triển tự nhiên theo khoa học.
 • Nắm chắc điểm mạnh điểm yếu của con mình để biết cách điều chỉnh con từ khi con bé là rất quan trọng.
 • Xây dựng sự tự tin cho con mình nhờ việc khám phá tài năng và phát triển phong cách cá nhân cho con.
 • Từ những ưu điểm, khuyết điểm của trẻ bạn có thể dễ dàng đồng hành, định hướng nghề nghiệp tương lai chính xác theo năng lực. Giúp tìm và lựa chọn đầu tư giáo dục theo đúng sở trường, năng khiếu của trẻ tránh tình trạng đầu tư sai gây lãng phí mà không hiệu quả.
 • Bằng cách đánh giá các năng lực của não bộ, khả năng tiếp nhận thông tin, các chỉ số thông minh IQ,khả năng vượt qua khó khăn, khả năng sáng tạo và 8 loại hình trí tuệ sẽ giúp phụ huynh biết cách phát triển cân bằng 2 bán cầu não của trẻ và các khả năng vượt trội khác của con.
 • Nắm bắt tâm lý của con, xem vân tay xem tính cách theo chủng, hành vi và cách suy nghĩ của trẻ con. Cảm thông, thấu hiểu con mình, giúp cải thiện các bất đồng về quan điểm sống giúp nâng cao các giá trị gia đình, gắn kết con cái với các thành viên trong gia đình nói tóm lại bằng câu thấu hiểu để yêu thương con cái đúng cách

Trải nghiệm sinh trắc vân tay

Hôm nay mình chia sẻ câu chuyện khi về nhà Em dâu hỏi mình, cơ duyên nào Chị lại chọn ngành này. Mình nhớ lại ngày đầu trải nghiệm sinh trắc vân tay tại UMIT. Khi trải nghiệm sản phẩm đã giúp mình quản trị được cảm xúc của bản thân, phát huy điểm mạnh trong năng lực và tính cách. Tìm được môi trường phù hợp với tính cách, tố chất, đam mê của bản thân.

Mình quyết định trải nghiệm sản phẩm này trong khi nghiên cứu mình thấy sự liên kết mật thiết giữa não bộ và vân tay.

Ban đầu khi nghe nói đến sinh trắc vân tay mình không tin vì rất nhiều người bảo đó là bộ môn bói toán khoa học và vớ vẩn nên cũng cảnh giác.

Sau khi nghe tư vấn và được học về sinh trắc vân tay mình nhận ra rằng sở dĩ mọi người thấy giống bói toán khoa học và vớ vẩn là vì chưa biết ứng dụng vào trong cuộc sống. Từ khoá lớn nhất trong bộ môn này đó chính là “THAY ĐỔI” mà đây là điều rất ít người kiên trì làm được.

Càng đào sâu càng thấy sự liên kết mật thiết giữa nguyên lý hoạt động não bộ của con người với vân tay. Từ 10 đầu vân tay ta có thể thấy rõ được cách vận hành thông tin của con người như thế nào? Não bộ xử lý thông tin bị tắc nghẽn ở đâu? Vì sao rất nhiều người cứ loay hoay trong cuộc sống? Và phương pháp cải thiện ra sao?

Em dâu có nói với mình rằng, Em cảm nhận sự thay đổi rõ rệt từ cả Anh và Chị. Mối quan hệ của anh chị thay đổi rất nhiều. Anh tự hào và yêu thương chị nhiều hơn. Hai Anh Chị không cãi nhau như trước,  2 đứa cũng khác hơn xưa. Em thấy Chị chọn ngành này rất phù hợp, mặc dù Em chả biết nó như nào, Em chỉ thấy cả anh và chị đều thay đổi tốt lên.

liên hệ: 0977311277 để được tư vấn.

CHUNG TA CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ

Xin chào tất cả  Các bạn hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn về ý nghĩa của bảo hiểm nhân thọ với chủ đề CHUNG TA CẦN ĐƯỢC BẢO VỆ.

 Điều đầu tiên mình muốn nói là bảo hiểm được nhà nước khuyến khích các bạn xem video phía dưới. link văn bản chỉ đạo

http://vpcp.chinhphu.vn/Home/Chi-dao-dieu-hanh-cua-Chinh-phu-Thu-tuong-Chinh-phu-ngay-63/20193/25594.vgp

Điều thứ hai đó là các nước phát triển 90% người dân coi việc mua bảo hiểm để bảo vệ cho bản thân mình. 

mình lấy ví dụ về 2 nước hàng xóm đã tham gia là singapore 80%và malaysia 75% còn việt nam là 10% có phải người Việt chúng ta nghèo không thể mua bảo hiểm.

Rồi mình xin chia sẻ thêm con người chúng ta sinh ra ai cũng muốn mình được bảo vệ bảo vệ ở đây là bảo vệ tính mạng bảo vệ sức khỏe.

Khi chúng ta mua một chiếc điện thoại  mọi người đều muốn bảo vệ chiếc điện thoại bằng cách mua ốp lưng hoặc dán màn hình mục đích là để cho chiếc điện thoại không bị trầy xước. Thế cơ thể của bạn bạn đã tìm cách để bảo vệ chưa. Chúng ta sinh ra là con người thì có có cần được bảo vệ hay không. hay nghĩ mình không có tiền để bảo vệ mình

Nói đến khó khăn thì ai cũng có và mọi người có muốn khắc phục khó khăn đó hay không nếu chúng ta chỉ mong muốn không chưa đủ mà chúng ta phải hành động đó là làm việc. Có nhiều người nghĩ mình không đủ tài năng nhưng mình xin chia sẻ với  Các bạn rằng nếu bạn muốn thì sẽ làm được.

Thêm một dẫn chứng nữa con người chúng ta khi sinh ra ốm đau bệnh tật và mất đi đều do bề trên sắp đặt dù không mong muốn nhưng mọi việc vẫn cứ diễn ra. Nếu một ngày nào đó chẳng may chúng ta bị bệnh thì sẽ như thế nào nếu không có bảo hiểm để bảo vệ.Một người nào đó khi đang ở viện chúng ta có cần đến bảo hiểm y tế không, rồi bảo hiểm y tế đó sẽ giúp gì cho bạn có phải bảo hiểm sẽ chi trả cho các bạn một phần kinh phí để cho bạn bớt gánh nặng về kinh tế.

Bảo hiểm nhân thọ cũng như thế khi chúng ta mua bảo hiểm thì bảo hiểm cũng sẽ bảo vệ cho chúng ta một cái bóng vô hình nhưng khiến bạn rất yên tâm. Các bạn có biết vì sao mà chúng ta lại thờ ơ với việc bảo vệ mình hay không có phải chăng các bạn đã một lần mua bảo hiểm hoặc các bạn nghe nói về bảo hiểm và từ đó các bạn sợ chúng ta sợ rằng bảo hiểm không chi trả cho chúng ta. Điều này có đúng hay không mình xin trả lời với các bạn rằng không có bảo hiểm nào là lừa dối các bạn cả mà chúng ta phải nhìn thẳng vào vấn đề đó là chúng ta không hiểu về bảo hiểm và quá khứ là những người tư vấn bảo hiểm đi trước là những người hiểu biết hơn bạn đã không tư vấn cho bạn đầy đủ, đúng do đó những người mua bảo hiểm trước đây đã có suy nghĩ rằng bảo hiểm lừa đảo thật ra họ đang làm đúng và mình làm sai mình không hiểu với nó mà mình đã mua mua theo sự tin tưởng vào người tư vấn bảo hiểm dẫn đến mình bị thiệt.

Mình xin nói với các bạn rằng khi các bạn mua bảo hiểm thì chúng ta được bộ tài chính đứng lên làm trung gian chúng ta ký trực tiếp với Các công ty bảo hiểm và hai bên có trách nhiệm thực thi hợp đồng đó do đó nếu mình làm đúng, làm đúng ở đây có nghĩa là chúng ta phải trung thực khai hết lịch sử bệnh tình của chúng ta nếu các bạn dấu nếu bên bảo hiểm họ tìm ra thì họ sẽ loại trừ thì chúng ta phải hiểu rằng chúng ta chưa làm đúng chưa khai trung thực chúng ta đang dối chính lương tâm mình và lừa dối người khác nên sẽ chẳng nhận được gì.

Mình xin trích dẫn video của VTV và web chính thống. 

Câu chuyện làm tí bảo hiểm không?

Ê, làm tí bảo hiểm không?Thằng A đi theo 1 ông rồi đi khắp xóm hỏi mọi người. Ê, có làm tý bảo hiểm không? Đến nhà chị tuyệt nhiên không dám vào. Giờ thì không thấy nó đâu nữa. Em biết không bảo hiểm quan trọng nhất là chơi xong mình nhận về được bao nhiêu? Mẹ thằng A được 1 năm giờ cũng bỏ rồi. Có được cái gì đâu. Ở chỗ mình á. Bao nhiêu người chơi bảo hiểm bị lừa rồi, nhà chị tỉnh lắm không lừa được chị đâu. Đây là 1 trong số những câu chuyện chia sẻ về bảo hiểm của các chị ở quê. “CHƠI BẢO HIỂM” là cụm từ được dùng nhiều nhất hiện tại. Một số tư vấn viên tư vấn. Chơi đi, lãi xuất như ngân hàng còn được a,b,c… nọ kia. Cái gì cũng được bảo vệ. Đi ra viện còn được bằng nọ, bằng kia Và bảo hiểm trở thành lừa đảo khi mọi thứ không đúng như những gì họ đã được nghe. Theo mọi người trong trường hợp này ai lừa khách hàng?

Bạn có biết những công việc chúng ta đang làm còn xanh nữa hay không?

Các bạn nghĩ bán quần áo dễ, lao động phổ thông dễ, thực ra đó là những công việc đang có rất nhiều người làm nên sự cạnh tranh là rất cao cơ hội đến sẽ không nhiều.

Bảo hiểm là một thị trường xanh. Như thế nào gọi là xanh vì mỗi năm có rất nhiều trẻ em được sinh ra. Hiện tại số người mua bảo hiểm ở Việt Nam theo thống kê Khoảng 10 % thế còn 90 % các bạn có chinh phục được hay không?

Bạn nghĩ mình sẽ làm đến bao nhiêu tuổi. Bố mẹ ông bà người thân xung quanh của các bạn làm đến khi nào có phải họ đang chọn hình thức làm đến chết. Vậy bạn có muốn thay đổi cuộc sống của mình không?

Mình sẽ cùng đồng hành với những ai có suy nghĩ rằng không có tiền và không biết làm gì. Mình sẽ cầm tay chỉ việc đồng hành với những ai cam kết cùng làm việc có tiền để mua được bảo hiểm bạo vệ cho chính bạn. hãy hành động…

liên hệ: Nguyễn Văn Thuần
di động: 0977311277

Giải đáp sinh trắc vân tay là gì – lịch sử sinh trắc vân tay

lịch-sử-ngành-sinh-trắc-vân-tay

Xin kính chào quý độc giả có rất nhiều người đã từng thắc mắc một điều rằng sinh trắc vân tay là gì? lịch sử sinh trắc vân tay phát triển như thế nào? Đây có phải là hình thức bói toán hay không? Làm sinh trắc giúp gì cho tôi và gia đình của mình. Tôi xin chia sẻ những kiến thức mà Tôi biết được để mọi người cùng đọc và cảm nhận về ý nghĩa của sinh trắc vân tay.Đó là bộ môn khoa học được các nhà khoa học, giáo sư, tiến sĩ,chuyên gia, nghiên cứu.Các nhà bác học cho rằng dấu vân tay được hình thành bởi hệ thống gen di truyền mà mỗi chúng ta được thừa hưởng từ bố mẹ và tác động của môi trường. Điều thú vị là mặc dù có chung một hệ thống gen di truyền nhưng vân tay trên mười đầu ngón tay của mỗi  người đều khác nhau.


* Năm 1684:Tiến sĩ Nehemiah Grew (1641-1712) giới thiệu những nghiên cứu đầu tiên về dấu vân tay đến Hội Hoàng gia.
* Năm 1685: Tiến sĩ Bidloo công bố tấm bản đồ giải phẫu, minh họa các chỉ số vân tay của con người có liên quan đến thái độ sống.
* Năm 1686: Tiến sĩ Marcello Malpighi đưa ra luận thuyết về các loại vân tay: xoắn, móc, vòm (Whorl, Loop, Arch) trong dấu vân tay.
* Năm 1788: J.C.Mayer là người đầu tiên đưa ra thuyết cơ bản về phân tích vân tay và giả thuyết rằng dấu vân tay là duy nhất.
* Năm 1823: Tiến sĩ Jan Purkinje đã phân loại những chủng trên các vân tay thành 9 loại: arch, tented arch, ulnar loop, radial loop, peacock’s eye/compound, spiral whorl, elliptical whorl, circular whorl, và double loop/composite.
* Năm 1832: Tiến sĩ Charles Bell là một trong những bác sĩ đầu tiên kết hợp khoa học nghiên cứu giải phẫu thần kinh với thực hành lâm sàng. Ông đã xuất bản cuốn”The Hand: Its Mechanism and Vital Endowments as Evincing Design”.
* Năm 1823: Johannes Evangelista Purkinje tìm thấy các mô hình và hình dạng của ngón tay bắt đầu hình thành ở khoảng tuần thứ 13 của thai nhi trong bụng mẹ.
* Năm 1880: Henry Faulds ông đưa ra lý luận về số lượng vân tay RC (Ridge Count) để đánh giá mức độ phụ thuộc của vân tay vào gen di truyền.
* Năm 1868: nhà bác học Roberts chỉ ra rằng mỗi ngón tay vi mô phát triển khác nhau. Hai anh em (chị em) song sinh cùng trứng có dấu vân tay khá là giống nhau nhưng vẫn có thể phân biệt được rõ dấu vân tay của từng người. Dù có cùng hệ thống gen di truyền và chung môi trường phát triển trong bụng mẹ nhưng do họ có vị trí khác nhau trong dạ con nên môi trường vi mô của họ khác nhau và do đó có dấu vân tay khác nhau.
* Năm 1892: Francis Galton là người đầu tiên phát hiện vai trò của vân tay trên lĩnh vực di truyền và sự khác biệt vân tay ở những chủng tộc khác nhau.
* Năm 1893: Francis Galton ông là người đầu tiên phát hiện vai trò của vân tay trên lĩnh vực di truyền và sự khác biệt vân tay ở những chủng tộc khác nhau. Ông đã đơn giản hoá việc phân loại vân tay và chia vân tay thành 3 loại lớn: Vân sóng (không có tam giác điểm), vân móc (có 1 tam giác điểm), vân xoáy (có 2 tam giác điểm).
* Năm 1897: Harris Hawthorne Wilder là người Mỹ đầu tiên học về Dermatoglyphics. Ông đã phát minh ra chỉ số Main Line, nghiên cứu thenar hypothenar eminence, khu II, III, IV.
* Năm 1926: Tiến sĩ Harold Cummins được xem là cha đẻ của ngành nghiên cứu khoa học dấu vân tay ông đưa ra lý luận chỉ số cường độ vân tay PI (Pattern Intensity).Giá trị RC số lượng tam giác điểm, hình dạng vân tay, vị trí hình dạng vân tay ở những ngón tay khác nhau có liên quan đến tiềm năng và trí tuệ của con người. Ông nghiên cứu ra rằng dấu vân tay được hình thành đồng thời với sự hoàn thiện các cấu trúc của não bộ. Dấu vân tay được hình thành ở thai nhi vào giai đoạn từ 13 đến 19 tuần tuổi. Vào giai đoạn trước đó, thai nhi không có dấu vân tay đồng thời não bộ cũng đang ở trong giai đoạn hình thành. Khi thai nhi được 19 tuần tuổi là lúc các vùng chính của não hình thành bao gồm cả vỏ đại não.
* Năm 1930: Hiệp hội SSPP là Hiệp hội nghiên cứu hình thái sinh lý học (viết tắt là SSPP: Society for the Study of Physiological Patterns) bắt đầu công trình nghiên cứu 5 chủng loại vân tay và những nét đặc trưng độc đáo của nó.
Năm 1944: Tiến sĩ tâm lý phân tích Julius Spier Chirologist xuất bản cuốn sách “Bàn tay của trẻ em”. Ông đã khám phá một số điểm đáng kể, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển tâm sinh lý, chẩn đoán sự mất cân bằng và các vấn đề trong khu vực này từ các mô hình của bàn tay.
* Năm 1957: Tiến sĩ Walker sử dụng các cấu hình da trong chẩn đoán hội chứng Down.
* Năm 1958: Noel Jaquin (1893-1974) đã nghiên cứu và phát hiện ra mỗi vân tay sẽ tương ứng với một chủng loại tính cách.
* Năm 1968: Beryl Hutchinson (1891-1981) nghiên cứu sinh lý học phát hiện ra rằng Dermatologlyphics có thể chỉ ra tiềm năng bẩm sinh của một người.
* Năm 1968: nhà bác học Holt đã chứng minh được rằng có thể đưa ra tương đối chính xác tổng số lượng vân tay TRC (Total Ridge Count) và mức độ phụ thuộc của chúng vào gen di truyền của mỗi người. Vì vậy có thể coi TRC là một biểu hiện phụ trợ của hệ thống gen mà con người được thừa kế. TRC phản ánh gần đúng sự đóng góp của từng gen riêng biệt trong hệ thống gen vào việc hình thành một con người cụ thể.
* Năm 1969: John J. Mulvihill, MD và David W. Smith, MD xuất bản cuốn “Thiên tài qua vân tay”, cung cấp phiên bản mới nhất về sự hình thành của vân tay. * Năm 1970: Liên Xô thực hiện công trình nghiên cứu về tiềm năng con người, mối liên quan giữa tài năng, trí thông minh với sinh trắc vân tay và hệ gen của con người. Và sử dụng Sinh trắc vân tay trong việc lựa chọn thí sinh cho thế vận hội Olympic.
* Năm 1970: Beverly C. Jaegers cho thấy dấu vân tay có liên quan đến đặc trưng tâm lý của mỗi người.
* Năm 1976: Schaumann và Alter nghiên cứu các chỉ số trên vân tay của những người bệnh tim bẩm sinh, ung thư, bệnh bạch cầu, bệnh tâm thần phân liệt… nghiên cứu được hướng vào nghiên cứu di truyền và chẩn đoán của các khuyết tật nhiễm sắc thể
* Năm 1980: Trung Quốc thực hiện công trình nghiên cứu tiềm năng con người, trí thông minh và tài năng trong vân tay và gen của con người.
* Năm 1981: Giáo sư Roger W.Sperry và đồng sự đã được vinh danh giải thưởng Nobel trong ngành Y sinh học vì những nghiên cứu về chức năng của não trái và não phải cũng như lý thuyết toàn não. Từ đây, những nghiên cứu về não bộ không ngừng phát triển. Những kết quả này đã được nhiều nhà khoa học sử dụng triệt để và áp dụng vào nhiều lĩnh vực khác nhau.
* Năm 1985: Tiến sĩ Chen Yi Mou – Đại học Havard nghiên cứu Sinh trắc vân tay dựa trên Thuyết Đa Thông Minh của Tiến sĩ Howard Gardner. Đây là lần đầu tiên áp dụng Sinh trắc dấu vân tay trên lĩnh vực giáo dục và chức năng của não liên quan đến dấu vân tay.
* Năm 1986: Giải Nobel về sinh lý học đã được trao cho tiến sĩ Rita Levi-Montalcini và tiến sĩ Stanley Cohen cho phát hiện mối tương quan giữa NGF (yếu tố tăng trưởng tế bào thần kinh não bộ) và EGF (yếu tố tăng trưởng tế bào biểu bì hình thành vân tay).
* Năm 2004: Trung tâm IBMBS (Trung tâm Sinh trắc học Xã hội và Hành vi ứng xử quốc tế) đã xuất bản hơn 7000 luận án về Sinh trắc vân tay. Ngày nay, Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc, Đài Loan áp dụng Sinh trắc vân tay đến các lĩnh vực giáo dục, hy vọng sẽ cải thiện chất lượng giảng dạy và nâng cao hiệu quả học tập bằng cách xác định các phong cách học tập khác nhau.Các nhà nghiên cứu khẳng định độ chính xác của Sinh trắc vân tay rất cao, đó là khả năng dự báo từ các tính năng của tay…
* Năm 2010: ADRC – Asian Dermatoglyphics Research Centre – Trung tâm Sinh trắc học dấu vân tay Châu Á được thành lập với mục đích dùng hệ thống máy vi tính hỗ trợ cho công nghệ thống kê, nghiên cứu chuyên sâu về vân tay. Với những thông tin mà Tôi đã chia sẻ để quý độc giả biết được giá trị và những nghiên cứu của các nhà khoa học đã nghiên cứu và để lại cho thế hệ con cháu những mầm mống tương lai của gia đình và xã hội. Chúc các bạn tìm ra sứ mệnh mà chúng ta được sinh ra.
HÃY LIÊN HỆ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN NHÉ.
Hotline: 0977311277

Email: thuannguyen26@gmail.com

https://www.facebook.com/nguyen.thuan.965/

Đồng tiền khôn – Sinh trắc vân tay UMIT – VTV2

ĐỒNG TIỀN KHÔN – SINH TRẮC VÂN TAY UMIT – VTV2 NÓI NÊN SỰ KHÁC BIỆT GIỮA TRẺ ĐƯỢC LÀM SINH TRẮC VÂN TAY VÀ TRẺ CHƯA LÀM SINH TRẮC VÂN TAY.

 • Khác biệt về cách dạy con của bố mẹ.
 • Khác biệt về sự phát triển, tính cách của Trẻ.

Tất cả đều được phân tích dựa trên nghiên cứu khoa học và từ TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ của các phụ huỵnh.

1. TRẺ CHƯA ĐƯỢC LÀM SINH TRẮC VÂN TAY

Đối với những trẻ chưa làm sinh trắc vân tay bố mẹ thường dạy con theo bản năng, nghe từ người khác hay tham khảo bất kỳ tài liệu nào trên mạng xã hội. Nghĩa là dạy con theo một chiều áp đặt từ bố mẹ. Và những vấn đề thường xuyên xảy ra đó là: Nó hư lắm, nó lÌ lắm, nó nhát lắm, nó không tập trung, nó quậy phá, không nghe lời, hay quấy khóc,…ty tỷ các tật xấu của con được liệt kê. Bố mẹ thường tìm các phương pháp khác nhau để giáo dục con dù không biết phù hợp hay không nhưng cũng chỉ được một thời gian ngắn sẽ không đủ kiên nhẫn nữa và ắt hẳn việc quát mắng, đánh đập con sẽ xảy ra thường xuyên.

Họ cho rằng làm như vậy để răn đe con không là con sẽ hư, là muốn tốt cho con nhưng đâu biết rằng hành động đấy gây ảnh hưởng xấu đến tính cách, hành vi và sự phát triển của con. “Bạo lực thể hiện sự bất lực”

Và những dấu hiện rõ rệt nhất đó là:

 • Trẻ trở nên lỳ lợm, không sợ bố mẹ quát mắng, thậm chí đánh còn không khóc
 • Trẻ thường hay nổi cáu
 • Trẻ hay đòi hỏi, quấy khóc, phá phách
 • Trẻ chống đối lại bất kỳ điều gì
  Vốn dĩ đứa trẻ khi sinh ra là một tờ giấy trắng. Mỗi bé có một tính cách khác nhau, quan trọng là phụ huynh phải hiểu bé để có cách chăm sóc, giáo dục tốt nhất. Không có em bé nào sinh ra đã hư cả, là do bố mẹ không hiểu con mà thôi. Bố mẹ không thể dạy con theo một cách chung với tư tưởng người lớn luôn đúng và mọi việc mình làm, mình quyết định đều tốt cho con.
  Thực sự sai lầm,… bạn đang trực tiếp khiến con bạn phát triển theo hướng tiêu cực, chưa tính đến việc bạn không hiểu về điểm mạnh, điểm yếu và năng khiếu của trẻ, từ đó sẽ có định hướng sai cho tương lai của con sau này

2. TRẺ ĐÃ ĐƯỢC LÀM SINH TRẮC VÂN TAY

Ắt hẳn bạn thấy có rất nhiều bà mẹ nuôi con nhàn tênh, không khí gia đình luôn luôn vui vẻ, con cái ngoan ngoãn, học giỏi. Là bởi vì họ hiểu con, có được định hướng và phương pháp giáo dục con phù hợp.

Vân tay của bé nói lên TÍNH CÁCH, NĂNG KHIẾU, ĐIỂM MẠNH, ĐIỂM YẾU, KHẢ NĂNG HẤP THỤ KIẾN THỨC, NGHỀ NGHIỆP PHÙ HỢP CỦA MỖI ĐỨA TRẺ. Từ đó bạn sẽ nhìn nhận một cách khách quan về con trong mọi trường hợp để chuẩn bị sẵn tâm lý, phương pháp để tương tác với con tốt nhất.

Hướng con học tập và phát triển theo thế mạnh, sở thích của con ngay từ bé để con trở thành thiên tài trong tương lai thay vì không biết cho con học gì, làm gì dẫn đến con học tập với tư tưởng là vì bố mẹ.

Khi làm sinh trắc vân tay bố mẹ được tư vấn chi tiết, tỷ mỹ về tính cách và phương pháp phù hợp. Việc của bố mẹ là thực hành mà thôi.

Quá trình tư vấn không chỉ gói gọn duy nhất chỉ một lần mà phụ huynh còn được hỗ trợ nhiệt tình nhất theo suốt hành trình con phát triển.

Nguyễn Văn Thuần
Liên hệ để được tư vấn : 077311277

Thông tin về sinh trắc vân tay

Bảo Hiểm

CHIA SẺ VTV2 VỀ SINH TRẮC VÂN TAY

VTV3 CHIA SẺ

TRUNG TÂM SINH TRẮC VÂN TAY UMIT HTV9

SINH TRẮC VÂN TAY UMIT – GÓC NHÌN NGƯỜI TIÊU DÙNG UPOWER

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay