Trong bài số 11 CAMERA VÀ CÁC HIỆU ỨNG TRONG 3DSMAX yêu cầu các học viên cần nắm được kiến thức và ứng dụng vào thực tế một cách linh hoạt các thông số của camera.

Lens Effects là một plugin hiệu ứng kết xuất mô phỏng các hiệu ứng ống kính máy ảnh trong thế giới thực như bloom (mờ) và glare (chói). Trình cắm Hiệu ứng ống kính sử dụng kỹ thuật đa luồng nhanh để tính kết quả. Các hiệu ứng có thể nhìn thấy trong VFB ngay lập tức. Sử dụng Hiệu ứng ống kính sẽ tạo ra một kênh trong VFB có tên là EffectsResult giữ hình ảnh có kết quả sau khi các hiệu ứng được thực thi trên hình ảnh kết xuất RGB.

Nhấp vào nút “Open lens effects setting” trên  Thanh công cụ VFB  sẽ mở ra  hiệu ứng ống kính.

Kênh Result chanel:

Khi Lens Effects được áp dụng, một kênh mới có tên là EffectsResult sẽ được tạo trong VFB. Nút RGB cho phép chuyển đổi giữa các hiệu ứng EffectsResult và kênh RGB gốc

Hiệu ứng Bloom Effect:

– On: Bật / tắt hiệu ứng.

– Fill Edges: Khi được bật, thêm dữ liệu pixel bên ngoài các cạnh của ảnh gốc. Điều này sẽ loại bỏ bóng tối xung quanh các cạnh.

– Mode: Chế độ cho phép xác định nếu hiệu ứng Bloom áp dụng cho hình ảnh cuối cùng, được lưu trữ trong một thành phần kết xuất riêng biệt (render elements) hoặc cả hai.

– Weight: Chỉ định cường độ của phép nội suy giữa hình ảnh được lọc và hình ảnh gốc.

– Size: Chỉ định kích thước của bộ lọc theo tỷ lệ % chiều rộng của hình ảnh.

– Shape: Chỉ định độ đanh sắc hoặc độ mềm của hiệu ứng.

Mặt nạ Bloom Mask: Các điều khiển trong nhóm này cho phép người dùng kiểm soát hiệu ứng Bloom sẽ được áp dụng cho hình ảnh.

– Intensity: Cường độ – Khi được bật, hiệu ứng Bloom sẽ chỉ được áp dụng xung quanh các pixel có giá trị lớn hơn số lượng được chỉ định trong trường ở bên phải.

– Object ID: Khi được bật, hiệu ứng Bloom sẽ chỉ được áp dụng cho các đối tượng có ID được chỉ định.

– Material ID: Khi được bật, hiệu ứng Bloom sẽ chỉ được áp dụng cho các vật liệu có ID được chỉ định.

Hình ảnh kết xuất với kênh RGB thông thường.

Hình ảnh kết xuất khi sử dụng hiệu ứng Bloom Effect.

bloom and glare vray 5 update

Hiệu ứng Glare Effect:

– On: Bật / tắt hiệu ứng.

– Fill Edges: Kích hoạt tùy chọn này sẽ thêm dữ liệu pixel bên ngoài các cạnh của hình ảnh gốc. Điều này sẽ loại bỏ bóng tối xung quanh các cạnh.

– Type: Chỉ định cách tính độ chói. Các giá trị có thể là:

+ From image: Lấy hình ảnh được chỉ định trong Glare Image làm hạt nhân bộ lọc.

+ From render camera: Lấy các tham số cần thiết từ camera được sử dụng để thực hiện kết xuất và tự động tạo nhân bộ lọc.

+ Glare type from camera parameters: Lấy các tham số camera được chỉ định trong VRayLensEffects tự tạo hiệu ứng và tự động tạo hạt nhân bộ lọc.

Hình ảnh kết xuất khi sử dụng hiệu ứng Glare.

– Mode: Xác định xem hiệu ứng Glare sẽ được áp dụng cho hình ảnh cuối cùng (trong kênh EffectsResult), được lưu trữ trong một thành phần kết xuất riêng biệt (render elements) hay cả hai.

– Weight: Chỉ định cường độ của phép nội suy giữa ảnh được lọc và ảnh gốc.

– Size: Chỉ định kích thước của bộ lọc theo tỷ lệ phần trăm chiều rộng của hình ảnh.

– Glare image: Chỉ định đường dẫn đến bộ lọc kernel. Có sẵn nếu tùy chọn From Image được chọn. Có thể tạo bộ lọc bằng công cụ Filter Generator đi kèm với cài đặt V-Ray cho 3ds Max.

Tạo hình ảnh bộ lọc bằng công cụ Filter Generator

Hiệu ứng Glare với cách tính độ lọc chói là From image và Glare image được load ảnh hiệu ứng chói tạo ra bằng Filter Generator.

– Turn On Diffraction: Bật nhiễu xạ – Bật nhiễu xạ, tạo ra các mẫu màu trong ánh sáng chói.

– Use Obstacle Image: Sử dụng hình ảnh chướng ngại vật – Cho phép sử dụng hình ảnh chướng ngại vật đường dẫn được chỉ định trong trường bên dưới. Hình ảnh chướng ngại vật cho phép bạn vẽ hình dạng khẩu độ như tường vì mọi vết bẩn hoặc vết trầy xước trên ống kính sẽ ảnh hưởng đến ánh sáng chói.

Thông số Camera:

– F-Number: Số  f được sử dụng để tính toán độ chói. Giá trị lớn hơn tạo ra khẩu độ máy ảnh nhỏ hơn và hiệu ứng lóa mạnh hơn.

– Blades: Kiểm soát xem khẩu độ của máy ảnh có bất kỳ lưỡi dao nào không và nếu có thì chúng có bao nhiêu. Hiệu ứng này trực tiếp kiểm soát số lượng “tia” của ánh sáng chói.

– Bl.Rot: Điều khiển vòng quay của của lưỡi camera khẩu độ.

Mặt nạ Glare Mask: Các điều khiển trong nhóm này cho phép người dùng kiểm soát hiệu ứng ánh sáng chói sẽ được áp dụng cho hình ảnh.

– Intensity: Khi được bật, hiệu ứng lóa sẽ chỉ được áp dụng xung quanh các pixel có giá trị lớn hơn số được chỉ định trong trường ở bên phải.

– Object ID: Khi được bật, hiệu ứng lóa sẽ chỉ được áp dụng cho các đối tượng có ID được chỉ định.

– Material ID: Khi được bật, hiệu ứng chói sẽ chỉ được áp dụng cho các vật liệu có ID được chỉ định.

– Hardware Accelerated: Tăng tốc phần cứng – Cho phép tính toán hiệu ứng ống kính trên GPU. Khi có nhiều thiết bị, V-Ray sẽ ưu tiên thiết bị tốt nhất hiện có.

Kiểm soát cập nhật: Các tùy chọn trong nhóm này cho phép kiểm soát cách thay đổi hiệu ứng Bloom và Glare được cập nhật.

– Interactive: Khi được bật, các hiệu ứng Bloom và Glare sẽ được tự động tính toán lại và áp dụng cho hình ảnh mỗi khi thay đổi tùy chọn.

– Update effects: Cập nhật hiệu ứng – Chọn thủ công để tính toán lại hiệu ứng Bloom và Glare.

LINK HÌNH ẢNH

XEM CÁC VIDEO BÀI GIẢNG LIÊN QUAN ĐẾN THIẾT KẾ Ở LINK BÊN DƯỚI

bunnyht – YouTube
https://bunnyht.com/huong-dan-corona-tu-co-ban-den-nang-cao
Các lỗi thường gặp trong 3ds max
Hướng dẫn vray 5 3ds max
Hướng dẫn sử dụng plugin sketchup
https://bunnyht.com/huong-dan-tu-hoc-sketchup-tu-co-ban-den-nang-cao
https://bunnyht.com/huong-dan-tu-hoc-autocad-tu-co-ban-den-nang-cao-chi-tiet/
https://bunnyht.com/tong-hop-cac-lisp-dung-trong-thiet-ke-noi-that/
https://bunnyht.com/huong-dan-photoshop-tu-co-ban-den-nang-cao/
https://bunnyht.com/photoshop-hau-ky-sau-render/

vray 5 update lens effect,vray next bloom and glare not working,vray 5 lens effects not working,chỉnh bloom glare vray next sketchup,chỉnh bloom and glare vray 5.2,vray next chỉnh bloom and glare not working,vray next cài đặt bloom and glare not working,3ds max vray 5 update lens effects,vray 5 update lens effects not working,vray 5 update chỉnh bloom and glare not working

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay