Trong bài số 10 CÁC THÔNG SỐ TRONG BẢNG F10 3DSMAX – SETTING RENDER VRAY 3DSMAX yêu cầu các học viên cần nắm được kiến thức và ứng dụng vào thực tế một cách linh hoạt các thông số Frame buffer, Bucket image sampler, Progressive image sampler, Irradiance map, Light cache, Enviroment, Global switches, Image sampler (Antialiasing)và các thông số khác ở phía dưới.

PHẦN LÝ THUYẾT VRAY 5

Tab vray

Frame buffer:

V-Ray Frame buffer là một cửa sổ hiển thị cho kết xuất V-Ray bao gồm một số tính năng dành riêng cho V-Ray. V-Ray Frame buffer có một số khả năng bổ sung.

Global switches:

Kiểm soát các khía cạnh khác nhau của trình kết xuất toàn cầu.

 Image sampler (Antialiasing):

Lấy mẫu hình ảnh (Khử răng cưa).

mage filter (Bộ lọc hình ảnh):Imager filter giúp lựa chọn các chế độ làm sắc nét hoặc làm mờ các chuyển tiếp giữa các màu pixel liền kề.

Bucket image sampler :

Biểu đồ bên dưới hiển thị cách V-Ray đặt mẫu khi sử dụng loại Bộ lấy mẫu Bucket image sampler.

Progressive image sampler:

Tổng quan: Tiến bộ  – Lấy mẫu dần dần toàn bộ hình ảnh và tinh chỉnh các chi tiết theo thời gian.

Global DMC:

Lấy mẫu Monte Carlo (MC) là phương pháp đánh giá các giá trị “mờ” (anitaliasing, độ sâu trường ảnh, chiếu sáng gián tiếp, đèn khu vực, phản xạ / khúc xạ bóng, mờ, montion blur…).

Enviroment:

Phần Môi trường trong các tham số kết xuất V-Ray là nơi chúng ta có thể chỉ định màu và texture sẽ được sử dụng trong các tính toán GI và phản xạ / khúc xạ. Nếu bạn không chỉ định màu / ảnh map thì màu nền và ảnh map được chỉ định trong hộp thoại Môi trường 3ds sẽ được sử dụng theo mặc định.

Color mapping (Ánh xạ màu):

cho biết các thao tác màu nào được thực hiện giữa các đầu vào giao diện người dùng và các giá trị được hiển thị và cách các pixel được hiển thị được hiển thị thông qua VFB trên màn hình người dùng.

Tab GI

Điều khiển quá trình chiếu sáng gián tiếp.Chiếu sáng gián tiếp đề cập đến chiếu sáng là kết quả của ánh sáng bị dội lại trong một cảnh, trái ngược với chiếu sáng trực tiếp từ các nguồn sáng.

Global illumination:

cho phép kiểm soát các cài đặt khác nhau liên quan đến GI và các lần phản xạ ánh sáng.

Irradiance map:

Irradiance là một chức năng được xác định cho bất kỳ điểm nào trong không gian 3D và thể hiện ánh sáng đến điểm này từ tất cả các hướng có thể.

Brute Force:

Phương pháp Brute Force để tính toán chiếu sáng toàn cầu tính toán lại các giá trị GI cho mỗi điểm bóng mờ riêng biệt và độc lập với các điểm khác.

 Light cache:

Light cache (được gọi là “ánh xạ ánh sáng” trong các phiên bản cũ hơn của V-Ray) là một kỹ thuật để xấp xỉ ánh sáng toàn cầu trong một cảnh.

Global photon map:

có phần giống với Irradiance map. Nó cũng được sử dụng để thể hiện ánh sáng trong cảnh và nó là tập hợp các điểm trong không gian 3D (đám mây điểm). Tuy nhiên, photon map được xây dựng theo một cách khác. Nó được chế tạo bằng cách truy tìm các hạt (photon) phát ra từ đèn cảnh. Những photon đó nảy xung quanh cảnh và đánh vào các bề mặt khác nhau. Các điểm nhấn được lưu trữ trong photon map.

Caustics:Trình kết xuất V-Ray Adv hỗ trợ kết xuất hiệu ứng tụ quang. Để tính toán hiệu ứng tụ quang,

PHẦN THỰC HÀNH VAY 5

Thông số bảng f10 vray

bảng f10 vray 5,thông số bảng f10 vray,thông số bảng f10 vray 5.1,bảng f10 vray 5.1,thông số bảng f10 vray 5,bảng f10 vray,thông số bảng f10 vray 5.2,bảng f10 vray 5.2,setting f10 vray,thông số bảng f10 vray 3dmax,bảng f10 vray 3dmax,setting f10 vray 3dmax,thông số bảng f10 vray 3d max,bảng f10 vray 3d max,thông số bảng f10 vray 3dsmax,bảng f10 vray 3dsmax

Hướng dẫn sử dụng vray 5 lightmix 3dsmax

tính năng lightmix vray 5.2 cho 3ds max,thiết lập ánh sáng với lightmix v-ray 5.2,vray 5.2 lightmixer,vray light mix v-ray 5.2 cho 3ds max,hướng dẫn sử dụng vray 5.2 lightmix cho 3dsmax,hướng dẫn sử dụng vray 5.2 lightmix 3dsmax,sử dụng lightmix vray 5.2 cho 3dsmax,sử dụng vray 5.2 lightmix 3dsmax,sử dụng lightmix vray 5.2 cho 3dsmax nhanh

Giải thích thông số bucket image sampler vray 5 full

giải thích thông số bucket image sampler vray 5 full,bucket image sampler settings,bucket image sampler vray,bucket image sampler vray 3ds max,bucket image sampler vray next,giải thích thông số bucket image sampler vray 5,giải thích thông số bucket image sampler vray 5 youtube,thông số bucket image sampler trong vray 5,

Chức năng render select 3d max vray 5

cách render 3d max vray 5,chức năng render select 3d max vray 5,chức năng render select 3d max,chức năng render select 3dmax vray 5,chức năng render select 3ds max,chức năng render select 3ds max vray 5,chức năng render select 3dsmax,chức năng render select 3dsmax vray 5,how to install render mask in 3d max vray 5,how to install render mask in 3ds max vray 5,hướng dẫn render select 3dmax,chức năng render select 3dmax,how to install render mask in 3dmax vray 5,3ds max

3ds max render elements | Bunnyht

3ds max render elements,tab render elements 3ds max vray 5.2,3ds max vray 5.2 render elements not saving,3ds max vray 5.2 vray save render elements,3dsmax vray 5.2 render elements not saving,3ds max tab render elements not saving,3ds max vray 5 render elements,3ds max vray 5 tab render elements,3ds max vray 5 batch tab render elements,3ds max vray 5.2 batch render elements,3dsmax tab render elements,3dsmax vray 5 render elements,element render 3dsmax,3ds max

Batch render 3dsmax vray 5 render elements

bunnyht,3dsmax vray 5 batch render elements,batch render 3dsmax vray 5 render elements,batch render 3ds max vray 5 render elements,3ds max vray 5.2 batch render elements,3ds max batch tab render elements,3ds max corona tab render elements,3ds max render elements not saving,3ds max tab render elements not saving,

Lưu tính toán light cache 3dsmax phương pháp render nhanh hơn

Lưu tính toán light cache 3dsmax,Lưu tính toán light cache 3dsmax phương pháp render nhanh hơn,lưu tính toán light cache trong 3dmax,lưu tính toán light cache trong 3dsmax,lưu tính toán light cache vray 3ds max phương pháp render nhanh hơn,lưu tính toán light cache 3dsmax,lưu tính toán light cache 3dmax,lưu tính toán light cache 3dsmax phương pháp render nhanh hơn,lưu tính toán light cache 3dsmax rút ngắn thời gian render,lưu tính toán light cache trong 3ds max

Chọn hình thức kết xuất bức hình

chọn hình thức render bức hình 3dsmax,kiểu kết xuất bức ảnh 3dmax,chọn hình thức render hình ảnh 3dmax,chọn hình thức kết xuất bức hình 3dsmax,kiểu render bức hình 3dmax

Bloom and glare vray 5

bloom and glare vray 5 update,bloom and glare vray 5,vray 5 bloom and glare not working,vray 5 update bloom and glare not working,bloom/glare effect vray next,bloom/glare effect vray next sketchup,bloom glare vray next sketchup,bloom and glare vray next,chỉnh bloom and glare vray 5,vray bloom and glare render element,bloom and glare vray 5.2,cài đặt bloom and glare vray 5 update,

3ds max light include exclude

bunnyht,chọn đối tượng render trong 3d max,3ds max light include exclude,chon vật thể render trong 3dsmax,chon vật thể render trong 3ds max,chon vật thể render trong 3d max,include/exclude list vray 5 3d max,chon đối tượng render trong 3d max,include/exclude list 3d max,render loại trừ trong 3d max,include/exclude list vray 5 3ds max,include/exclude list vray 5 3dmax,render loại trừ trong 3dmax,tính năng include/exclude vray 5 3ds max,render loại trừ trong 3ds max

Phương pháp render tiếp trong 3d max

chức năng render tiếp trong 3dsmax vray 5 update,phương pháp render tiếp trong 3d max,tính năng render tiếp trong 3dsmax vray 5 update,tính năng render tiếp trong 3dmax vray 5.2,tính năng render tiếp trong 3ds max vray 5.2,chức năng render tiếp trong 3dmax vray 5.2,phương pháp render tiếp trong 3dmax vray 5.2,tính năng render tiếp trong 3dmax,tính năng render tiếp trong 3dsmax,render tiếp trong vray 3dmax,tính năng render tiếp trong 3dsmax vray,render tiếp trong 3dmax vray 5.2,render tiếp trong vray 3dsmax,render tiếp trong 3dsmax vray 5.2

Tối ưu hóa thời gian render vray 3d max 

Tối ưu hóa thời gian render vray 3d max,lưu tính toán Irradiance map và light cache 3dmax,giảm thời gian render vray 3dsmax,phương pháp giảm thời gian render vray 3dmax,phương pháp giảm thời gian render vray 3ds max,phím tắt render trong 3d max,Tối ưu hóa thời gian render vray 3ds max,giảm thời gian render 3ds max,phương pháp giảm thời gian render vray 3d max,phương pháp giảm thời gian render vray 3dsmax

Thông số blur trong vray 3ds max

thông số sharpen/blur trong vray 3dsmax,thông số blur trong vray 3ds max,thông số blur trong vray 3dmax,thông số blur trong vray 3dsmax,thông số blur trong vray 3d max,sharpen trong vray 5 update,sharpen trong vray 5,hiệu chỉnh sharpen trong vray 5,cài đặt sharpen trong vray 5 update,hiệu chỉnh blur trong vray 5 update,chức năng sharpen trong vray 5 update,hiệu chỉnh sharpen trong vray 3dmax,sharpen trong vray 3d max

Bloom and glare vray 

bunnyht,bloom and glare vray 5 update,bloom and glare vray 5,vray 5 bloom and glare not working,vray 5 update bloom and glare not working,bloom/glare effect vray next,bloom/glare effect vray next sketchup,bloom glare vray next sketchup,bloom and glare vray next,chỉnh bloom and glare vray 5,vray bloom and glare render element,bloom and glare vray 5.2,cài đặt bloom and glare vray 5 update,vray 5 update lens effect,vray next bloom and glare not working

LINK HÌNH ẢNH

XEM CÁC VIDEO BÀI GIẢNG LIÊN QUAN ĐẾN THIẾT KẾ Ở LINK BÊN DƯỚI

bunnyht – YouTube
https://bunnyht.com/huong-dan-corona-tu-co-ban-den-nang-cao
Các lỗi thường gặp trong 3ds max
Hướng dẫn vray 5 3ds max
Hướng dẫn sử dụng plugin sketchup
https://bunnyht.com/huong-dan-tu-hoc-sketchup-tu-co-ban-den-nang-cao
https://bunnyht.com/huong-dan-tu-hoc-autocad-tu-co-ban-den-nang-cao-chi-tiet/
https://bunnyht.com/tong-hop-cac-lisp-dung-trong-thiet-ke-noi-that/
https://bunnyht.com/huong-dan-photoshop-tu-co-ban-den-nang-cao/
https://bunnyht.com/photoshop-hau-ky-sau-render/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay